PS3 Hacked

 

ورزن جدید از برنامهی  multiman


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1389برچسب:,ساعت 11:3 توسط جمال نوری| |

ورزن جدید از برنامه ی multiMAN


ادامه مطلب
نوشته شده در چهار شنبه 20 بهمن 1389برچسب:,ساعت 17:57 توسط جمال نوری| |

ورزن جدید از برنامه ی Rogero Manager


ادامه مطلب
نوشته شده در چهار شنبه 20 بهمن 1389برچسب:,ساعت 17:45 توسط جمال نوری| |

ورزن جدیداز برنامه ی mutiman


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 12 بهمن 1389برچسب:,ساعت 12:23 توسط جمال نوری| |

امروز قصد دارم به شما دوستان عزیز آموزش این برنامه ی مفید را بدهم.


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 12 بهمن 1389برچسب:,ساعت 11:39 توسط جمال نوری| |

برنامه ای برای دانلود Game Updates/Patchs بر روی کامبیوتر


ادامه مطلب
نوشته شده در پنج شنبه 7 بهمن 1389برچسب:,ساعت 12:47 توسط جمال نوری| |

ورزن جدید از PATCHER 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنج شنبه 7 بهمن 1389برچسب:,ساعت 12:38 توسط جمال نوری| |

ورزن جدید از برنامه ی  Rogero Manager 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنج شنبه 7 بهمن 1389برچسب:,ساعت 12:31 توسط جمال نوری| |

برنامهایکه درباره ی موارد زیر به شما اطلاعات می دهد :

PS3 System Target ID
PS3 Motherboard Revision
PS3 BD-Laser Revision

نوشته شده در پنج شنبه 7 بهمن 1389برچسب:,ساعت 12:15 توسط جمال نوری| |

ورزن جدید از برنامهی gaiamanager


ادامه مطلب
نوشته شده در پنج شنبه 7 بهمن 1389برچسب:,ساعت 12:5 توسط جمال نوری| |

ورزن جدید از برنامه ی multiman


ادامه مطلب
نوشته شده در پنج شنبه 7 بهمن 1389برچسب:,ساعت 12:1 توسط جمال نوری| |

 

برنامهاي براي ساخت فريور patch شده از روي فريور رسمي سوني

 


ادامه مطلب
نوشته شده در یک شنبه 3 بهمن 1389برچسب:,ساعت 19:17 توسط جمال نوری| |

 

برنامه اي براي جلوگيري از شناسايي

شدن توسط سوني كه چه برنامه ها و hombrewgame هاي در حال اجرا هستند.

download

نوشته شده در یک شنبه 3 بهمن 1389برچسب:,ساعت 19:2 توسط جمال نوری| |

ور‍زن جديد از برنامه multiman


ادامه مطلب
نوشته شده در یک شنبه 3 بهمن 1389برچسب:,ساعت 18:56 توسط جمال نوری| |


Power By: LoxBlog.Com